JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ DLA DZIECKA Z AUTYZMEM?

Gdy dziecko z autyzmem zbliża się do końca okresu przedszkolnego, jego rodzice często stają przed ważnym dylematem: jaką szkołę warto wybrać? Jest kilka możliwości.

Po pierwsze dziecko może kontynuować naukę w szkole masowej, najczęściej integracyjnej. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący oraz nauczyciel wspierający (pedagog specjalny lub oligofrenopedagog). Klasa realizuje podstawę programową. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowuje się sposób przekazywania wiedzy (czyli np. ten sam temat lekcji, ale różne zadania). W szkołach integracyjnych często istnieje możliwość korzystania z dodatkowych zajęć np. logopedii, terapii integracji sensorycznej, czy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Inną opcją dla dzieci z autyzmem są specjalnie dedykowane im klasy, tworzone w szkołach masowych. Takie klasy są zwykle mniej liczne (kilka osób) i znajdują się w nich jedynie dzieci z diagnozą autyzmu. W takich klasach najczęściej pracuje dwóch nauczycieli: wiodący i wspierający, 

posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Uczniowie korzystają z dostosowanego programu nauczania. Uczestniczą także w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych (logopedia, SI, TUS, psycholog).

Kolejną formą edukacji są szkoły terapeutyczne (zwane także specjalnymi). Uczniowie uczą się zwykle w małych grupach. Do szkół przyjmowani są tylko uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program nauczania jest dostosowany do indywidualnych możliwości dziecka. Dużą zaletą szkól terapeutycznych jest prowadzenie zajęć wspierających samodzielność swoich uczniów. W szkołach prowadzone są także specjalistyczne zajęcia terapeutyczne.

We wszystkich szkołach istnieje także możliwość korzystania z nauczania indywidualnego na terenie domu. Organizuje się je dla dzieci, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia naukę w szkole. Nauczanie indywidualne zakłada naukę w formie jeden na jeden (uczeń-nauczyciel) w ramach lekcji oraz uczestnictwo ucznia w niektórych zajęciach razem z klasą (co jednak nastręcza wiele trudności organizacyjno-logistycznych). Minusem takiej formy nauczania jest częściowa izolacja dziecka od rówieśników.

Decyzję o wyborze szkoły dla dziecka z autyzmem z pewnością należy dobrze przemyśleć. Warto wziąć pod uwagę zalecenia specjalistów, pracujących do tej pory z dzieckiem.

Kluczowymi aspektami, na które należy zwrócić uwagę są:

BlueBees - Akademia dla dzieci z Autyzmem

 

Adres: ul. Anny Jagiellonki 2a, 01-989 Warszawa

Telefon: 570 - 540 - 047

Email: kontakt@bluebees.pl

 

Fundacja Bluebees

ul. Anny Jagiellonki 2a

01-989 Warszawa                                                         

KRS 0000772257

REGON 382592763

NIP 5213856874

Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 47 1050 1025 1000 0090 3182 7935

Logotyp Blue Bees