STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA I PEDAGOGIKA MONTESSORI

Do naszego autorskiego programu terapeutycznego chcielibyśmy włączyć elementy zgodne z założeniami pedagogiki Montessori. Maria Montessori stworzyła unikalny system, który pozwala na wydobycie z dzieci ich wrodzonej kreatywności i potencjału. Zdaniem Montessori, rolą dorosłych jest umożliwianie dzieciom wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Najważniejsze elementy tego podejścia to: wzmacnianie samodzielności i wiary we własne siły; indywidualizacja kształcenia; okazywanie dziecku szacunku, ale także zaszczepienie mu respektu do pracy i porządku; oparcie procesu kształcenia na aktywności ucznia, jego zainteresowaniach, możliwościach i potrzebach; stymulowanie całościowego rozwoju dziecka;  wypracowanie u dziecka zamiłowania do ładu, porządku i ciszy; uczenie w oparciu o motywację wewnętrzną. W ramach pracy terapeutycznej Stosowaną Analizą Zachowania również dbamy o to, aby program dziecka był zindywidualizowany i dostosowany do jego możliwości, potrzeb i zainteresowań. Część naszych podopiecznych potrzebuje czasowo motywacji zewnętrznej, która uporządkuje proces uczenia się, jednak najszybciej jak to możliwe opieramy uczenie o wzmocnienia naturalne i dążymy do tego, aby zdobywanie kolejnych kompetencji komunikacyjnych i społecznych było „motorem” do dalszego rozwoju.  

BlueBees - Akademia dla dzieci z Autyzmem

 

Adres: ul. Anny Jagiellonki 2a, 01-989 Warszawa

Telefon: 570 - 540 - 047

Email: kontakt@bluebees.pl

 

Fundacja Bluebees

ul. Anny Jagiellonki 2a

01-989 Warszawa                                                         

KRS 0000772257

REGON 382592763

NIP 5213856874

Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 47 1050 1025 1000 0090 3182 7935

Logotyp Blue Bees