MOJE DZIECKO DOSTAŁO DIAGNOZĘ AUTYZMU. CO Z FORMALNOŚCIAMI?

Jak już Rodzice przejdą z dzieckiem proces diagnozy i zakończy się on wydaniem ZAŚWIADCZENIA OD PSYCHIATRY o diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu, należy z tym zaświadczeniem udać się do rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (państwowej!) i umówić na przejście procedury, której wynikiem będzie otrzymanie ORZECZENIA o potrzebie kształcenia specjalnego oraz OPINII o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Prawdopodobnie w poradni dziecko zostanie poddane kolejnym testom lub obserwacji, często jednak specjaliści z poradni posiłkują się dokumentami, które zostały sporządzone przez np. psychologa, który już widział wcześniej dziecko.

Równolegle należy znaleźć miejsce, które obejmie dziecko kompleksową opieką terapeutyczną. Bez względu na poziom funkcjonowania dziecka przez pierwsze kilka miesięcy po otrzymaniu diagnozy, do 2-3 lat należy nastawić się bardziej na znalezienie takiego miejsca, które będzie w stanie zapewnić dziecku kompleksową, intensywną terapię, nawet kosztem wielogodzinnej opieki nad dzieckiem.

BlueBees - Akademia dla dzieci z Autyzmem

 

Adres: ul. Anny Jagiellonki 2a, 01-989 Warszawa

Telefon: 570 - 540 - 047

Email: kontakt@bluebees.pl

 

Fundacja Bluebees

ul. Anny Jagiellonki 2a

01-989 Warszawa                                                         

KRS 0000772257

REGON 382592763

NIP 5213856874

Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 47 1050 1025 1000 0090 3182 7935

Logotyp Blue Bees